Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M

Thương hiệu: Delonghi

- C ô n g s u ấ t : 1 3 5 0 W - Đ i ệ n á p : 2 2 0 - 2 4 0 V - T r ọ n g l ư ợ n g : 1 3 . 5 k g - K í c h t h ư ớ c ( D x R x C ) : 4 2 x 2 8 . 5 x 4 0 . 5 c m - Á p s u ấ t b ơ m : 1 5 b a r - D u n g t í c h b ì n h n ư ớ c : 1 . 4 l í t - D u n g t í c h n g ă n c h ứ a h ạ t c à p h ê : 2 5 0 g - D u n g t í c h n g ă n c h ứ a b ã c à p h ê : 1 4 t á c h ( h o ặ c s a u 7 2 g i ờ s ử d...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
meta.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META

Website: meta.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
64.790.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY PHA CÀ PHÊ DELONGHI ESAM 6900.M
64.850.000₫
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
72.800.000₫
megahome.vn

megahome.vn

Website: megahome.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
78.066.000₫

Mô tả sản phẩm

- C ô n g s u ấ t : 1 3 5 0 W - Đ i ệ n á p : 2 2 0 - 2 4 0 V - T r ọ n g l ư ợ n g : 1 3 . 5 k g - K í c h t h ư ớ c ( D x R x C ) : 4 2 x 2 8 . 5 x 4 0 . 5 c m - Á p s u ấ t b ơ m : 1 5 b a r - D u n g t í c h b ì n h n ư ớ c : 1 . 4 l í t - D u n g t í c h n g ă n c h ứ a h ạ t c à p h ê : 2 5 0 g - D u n g t í c h n g ă n c h ứ a b ã c à p h ê : 1 4 t á c h ( h o ặ c s a u 7 2 g i ờ s ử d ụ n g ) - S ử d ụ n g c à p h ê h ạ t v à c à p h ê b ộ t - M à n h ì n h h i ể n t h ị c ả m ứ n g đ a m à u - Đ i ề u c h ỉ n h đ ộ c a o / t h ấ p c ủ a v ò i c à p h ê t h e o c h i ề u c a o c ủ a t á c h ( M I N - M A X ) : 8 8 - 1 4 0 m m - C ố i x a y c ó 1 3 n ấ c đ i ề u c h ỉ n h đ ộ m ị n c à p h ê v à t h i ế t k ế g i ả m t i ế n g ồ n k h i h o ạ t đ ộ n g - C ó c h ứ c n ă n g c á n h â n h ó a c à p h ê c h o n h i ề u n g ư ờ i s ử d ụ n g , g h i n h ớ v à đ ế m s ố l ầ n p h a c à p h ê - B ì n h c h ứ a s ô c ô l a v à b ì n h đ ự n g s ữ a g i ữ n h i ệ t , c ó t h ể t h á o l ắ p d ễ d à n g - T ự đ ộ n g b á o h ế t n ư ớ c , h ế t c à p h ê v à v ệ s i n h h ệ t h ố n g C a p p u c c i n o - C ó b ộ p h ậ n h â m n ó n g t á c h - K h a y c h ứ a n ư ớ c t h ả i c ó t h ể t h á o r ờ i v à c ó c h ỉ b á o đ ầ y n ư ớ c - C ó c h ế đ ộ t i ế t k i ệ m đ i ệ n , â m b á o p h ả n h ồ i - B ả o h à n h : 1 2 t h á n g - X u ấ t x ứ : I t a l y

  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M
  • Máy pha cà phê Delonghi Esam 6900.M

Bình luận

Xin chờ giây lát