Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM

Thương hiệu: Bosch

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 5x50/110MM
3.399.000₫ - 4.315.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..oan bê tông Plus-1 5x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.399.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..oan bê tông Plus-1 6x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.419.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 8x150/210MM ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=BO156HLAA1LLNHV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.434.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 6x150/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.477.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 8x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.499.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..oan bê tông Plus-1 4x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.499.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 6x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.499.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 10x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.549.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 22x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.577.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 5x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.579.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 14x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.599.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 14x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.699.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 12x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.699.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 8x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.699.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 16x250/310MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.699.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 20x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.719.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 18x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.799.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 6x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.110.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..oan bê tông Plus-1 8x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.110.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 7x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.113.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 12x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.115.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..an bê tông Plus-1 8x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.119.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 10x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.120.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 12x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.126.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 14x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.127.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 10x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.135.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 12x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.143.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 16x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.147.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 10x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.174.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 14x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.188.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 16x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.210.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 20x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.217.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 22x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.231.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 18x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.234.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE ..n bê tông Plus-1 25x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
4.315.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-24 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x100/160MM

Bình luận

Xin chờ giây lát