Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM

Thương hiệu: Bosch

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 7x50/110MM
2.929.000₫ - 3.739.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 7x50/110MM ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=BO156HLAA1LLOKV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.929.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 4x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.999.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 4x50/110MM ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=BO156HLAA1LLOEV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.999.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 22x200/260MM ho.lazada.vn/SHdPoh?sku=BO156HLAA1LLNLV..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.029.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 8x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.129.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 10x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.199.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 12x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.199.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 5x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.530.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 6x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.531.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 5x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.531.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 6x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.534.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..oan bê tông Plus-1 7x50/110MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.535.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 7x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.536.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 12x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.537.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 6x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.539.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 8x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.543.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 10x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.544.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..an bê tông Plus-1 8x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.547.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 14x100/160MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.552.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 10x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.557.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 14x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.565.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 12x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.566.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 16x150/210MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.571.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 14x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.577.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 18x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.592.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 16x250/310MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.592.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 10x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.597.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 12x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.606.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 14x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.610.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 16x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.634.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 20x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.640.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 22x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.655.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 18x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.658.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 25x200/260MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.676.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 20x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.680.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 22x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.704.000₫
Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE ..n bê tông Plus-1 25x400/460MM ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.739.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM
  • Máy khoan Bosch GBH 2-20 DRE + Tặng 1 Mũi khoan bê tông Plus-1 14x200/260MM

Bình luận

Xin chờ giây lát