Máy hút mùi Teka DHC-90

Thương hiệu: Teka

T H Ô N G T I N S Ả N P H Ẩ M M Á Y H Ú T M Ù I T E K A D H C 9 0 : - Đ i ề u k h i ể n b ằ n g c ả m ứ n g h i ể n t h ị q u a đ è n L E D d ễ d à n g s ử d ụ n g - C h ứ c n ă n g t ự c h ọ n 3 + 1 m ứ c t ố c đ ộ - Đ ộ n g c ơ t u r b i n đ ô i g i ú p h ú t s ạ c h m ạ n h m ẽ m ù i - C ó t h ể t ự đ ộ n g t ắ t m á y k h i k h ô n g s ử d ụ n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Teka DHC 90
21.520.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Teka DHC-90
21.520.000₫ - 23.535.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Teka DHC-90
22.540.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Teka DHC 90
23.180.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TEKA DHC 90
23.820.170₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Teka DHC 90
28.699.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Teka DHC-90
23.535.000₫

Mô tả sản phẩm

T H Ô N G T I N S Ả N P H Ẩ M M Á Y H Ú T M Ù I T E K A D H C 9 0 : - Đ i ề u k h i ể n b ằ n g c ả m ứ n g h i ể n t h ị q u a đ è n L E D d ễ d à n g s ử d ụ n g - C h ứ c n ă n g t ự c h ọ n 3 + 1 m ứ c t ố c đ ộ - Đ ộ n g c ơ t u r b i n đ ô i g i ú p h ú t s ạ c h m ạ n h m ẽ m ù i - C ó t h ể t ự đ ộ n g t ắ t m á y k h i k h ô n g s ử d ụ n g

  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90
  • Máy hút mùi Teka DHC-90

Bình luận

Xin chờ giây lát