Máy hút mùi Taka TK-270W1

Thương hiệu: Taka

X u ấ t x ứ : N h ậ t B ả n T h ô n g s ố k ỹ t h u ậ t K i ể u d á n g : m á y h ú t m ù i C l a s s i c ( c ổ đ i ể n ) L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i , k h ử m ù i t r ự c t i ế p S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n C ô n g s u ấ t h ú t : 5 0 0 m 3 / h S ố t ố c đ ộ : 3 t ố c đ ộ C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h B ộ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m n h ô m 5...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
1.790.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
2.299.900₫ - 2.600.000₫
dogiadung.net.vn

dogiadung.net.vn

Website: dogiadung.net.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
2.450.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270W1
2.502.500₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
2.600.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
2.950.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
3.250.000₫
dienmaythudo.com

dienmaythudo.com

Website: dienmaythudo.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
3.250.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
3.250.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK 270W1
3.500.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
2.600.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-270W1
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

X u ấ t x ứ : N h ậ t B ả n T h ô n g s ố k ỹ t h u ậ t K i ể u d á n g : m á y h ú t m ù i C l a s s i c ( c ổ đ i ể n ) L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i , k h ử m ù i t r ự c t i ế p S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n C ô n g s u ấ t h ú t : 5 0 0 m 3 / h S ố t ố c đ ộ : 3 t ố c đ ộ C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h B ộ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m n h ô m 5 l ớ p Đ è n c h i ế u s á n g : 2 đ è n L e d x 4 0 W P h í m đ i ề u k h i ể n : Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m c ơ C h ấ t l i ệ u / M à u s ắ c : s ơ n m ạ t ĩ n h đ i ệ n Đ ộ ồ n t ố i đ a : 4 5 D b K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 7 0 0 x 1 5 0 x 5 0 0 m m K í c h t h ư ớ c đ ư ờ n g t h o á t : 1 1 0 m m Đ i ệ n n g u ồ n : 2 2 0 V

  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1
  • Máy hút mùi Taka TK-270W1

Bình luận

Xin chờ giây lát