Máy hút mùi Taka TK - 260S

Thương hiệu: Taka

C ô n g s u ấ t : 4 5 0 m 3 / h Đ ộ ồ n : 5 4 d b ( A ) Đ i ề u k h i ể n : C ơ C h ấ t l i ệ u I n o x n g u y ê n c h ấ t . K í c h t h ư ớ c m á y : 6 0 0 x 5 0 3 x 1 5 0 ( m m ) Đ ộ n g c ơ : 2 x 1 2 0 W Đ è n c h i ế u s á n g : 1 x 2 5 W B ộ l ọ c : T h a n h o ạ t t í n h + M à n g l ọ c n h ô m 5 l ớ p . K í c h t h ư ớ c ố n g t h o á t k h í 1 1 0 m m

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lucasa.vn

lucasa.vn

Website: lucasa.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
2.350.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
2.400.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK 260S
2.400.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-260S
2.464.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
2.560.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
2.560.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
2.650.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK 260S
2.720.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK - 260S
2.950.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
3.100.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
3.200.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-260S
3.100.000₫

Mô tả sản phẩm

C ô n g s u ấ t : 4 5 0 m 3 / h Đ ộ ồ n : 5 4 d b ( A ) Đ i ề u k h i ể n : C ơ C h ấ t l i ệ u I n o x n g u y ê n c h ấ t . K í c h t h ư ớ c m á y : 6 0 0 x 5 0 3 x 1 5 0 ( m m ) Đ ộ n g c ơ : 2 x 1 2 0 W Đ è n c h i ế u s á n g : 1 x 2 5 W B ộ l ọ c : T h a n h o ạ t t í n h + M à n g l ọ c n h ô m 5 l ớ p . K í c h t h ư ớ c ố n g t h o á t k h í 1 1 0 m m

  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S
  • Máy hút mùi Taka TK - 260S

Bình luận

Xin chờ giây lát