Máy hút mùi Taka TK - 190P

Thương hiệu: Taka

- T ê n s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 9 0 P - M o d e l : 1 9 0 P - M à u s ắ c : T r ắ n g - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 9 0 0 x 4 8 0 x 9 3 0 ( m m ) - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - Đ ộ ồ n : ≤ 5 8 d b - Đ ặ c đ i ể m : Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m t ự đ ộ n g , k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . - B ả o h à n h : 2 4...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Taka TK-190P
4.990.000₫ - 5.400.000₫
dogiadung.net.vn

dogiadung.net.vn

Website: dogiadung.net.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.160.000₫
sola.vn

sola.vn

Website: sola.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.280.000₫
lucasa.vn

lucasa.vn

Website: lucasa.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.350.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.750.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

máy hút mùi taka TK-190P
5.760.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.760.000₫
yes24.vn

yes24.vn

Website: yes24.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK - 190P
6.600.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
6.600.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
7.200.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
7.200.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-190P
5.280.000₫

Mô tả sản phẩm

- T ê n s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 9 0 P - M o d e l : 1 9 0 P - M à u s ắ c : T r ắ n g - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 9 0 0 x 4 8 0 x 9 3 0 ( m m ) - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - Đ ộ ồ n : ≤ 5 8 d b - Đ ặ c đ i ể m : Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m t ự đ ộ n g , k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P
  • Máy hút mùi Taka TK - 190P

Bình luận

Xin chờ giây lát