Máy hút mùi Taka TK-1319I

Thương hiệu: Taka

T ê n s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 3 1 9 i M o d e l 1 3 1 9 i M à u s ắ c T r ắ n g K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m 9 0 0 x 4 8 0 x 9 2 0 ( m m ) C ô n g s u ấ t h ú t 8 0 0 m 3 / h Đ ộ ồ n ≤ 5 8 d b Đ ặ c đ i ể m Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m đ i ệ n t ử . C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . B ả o h à n h 2 4 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Taka TK-1319I
3.850.000₫ - 4.460.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
4.160.000₫
lucasa.vn

lucasa.vn

Website: lucasa.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
4.300.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-1319I
4.304.300₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK 1319i
4.460.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
5.050.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
5.200.000₫
yes24.vn

yes24.vn

Website: yes24.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
5.200.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka TK-1319I
5.800.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Taka Tk-1319i
4.460.000₫

Mô tả sản phẩm

T ê n s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i t u m k í n h T A K A T K - 1 3 1 9 i M o d e l 1 3 1 9 i M à u s ắ c T r ắ n g K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m 9 0 0 x 4 8 0 x 9 2 0 ( m m ) C ô n g s u ấ t h ú t 8 0 0 m 3 / h Đ ộ ồ n ≤ 5 8 d b Đ ặ c đ i ể m Đ i ề u k h i ể n b ằ n g p h í m b ấ m đ i ệ n t ử . C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h . B ả o h à n h 2 4 t h á n g

  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I
  • Máy hút mùi Taka TK-1319I

Bình luận

Xin chờ giây lát