Máy hút mùi Napoliz NA-90G9

M ầ u s ắ c / c h ấ t l i ệ u : I n o x t o à n p h ầ n s i ê u b ề n + k í n h c o n g d à y 6 m m T í n h n ă n g : D ù n g đ i ề u k h i ể n t ừ x a + đ i ề u k h i ể n c ả m ứ n g h i ệ n đ ạ i + đ ồ n g h ồ h ẹ n g i ờ , c ả m b i ế n c ự c n h ạ y t ự đ ộ n g v ậ n h à n h k h i p h á t h i ệ n m ù i k h ó i , k h í g a s , m ù i h ô i . C á n h q u ạ t b ằ n g k i m l o ạ i s i ê u b ề...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Napoliz NA-90G9
4.619.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
5.100.550₫ - 5.605.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
6.100.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
5.605.000₫

Mô tả sản phẩm

M ầ u s ắ c / c h ấ t l i ệ u : I n o x t o à n p h ầ n s i ê u b ề n + k í n h c o n g d à y 6 m m T í n h n ă n g : D ù n g đ i ề u k h i ể n t ừ x a + đ i ề u k h i ể n c ả m ứ n g h i ệ n đ ạ i + đ ồ n g h ồ h ẹ n g i ờ , c ả m b i ế n c ự c n h ạ y t ự đ ộ n g v ậ n h à n h k h i p h á t h i ệ n m ù i k h ó i , k h í g a s , m ù i h ô i . C á n h q u ạ t b ằ n g k i m l o ạ i s i ê u b ề n , g i ú p h ạ n c h ế t ố i đ a đ ộ ồ n . K í c h t h ư ớ c : 9 0 0 m m Đ ộ n g c ơ : T u r b i n , 2 2 0 - 2 4 0 V / 5 0 H z C ô n g s u ấ t h ú t : 1 . 0 0 0 m 3 / h S ố t ố c đ ộ : 3 Đ ộ ồ n : 4 8 d B a Đ è n c h i ế u s á n g : L E D l a m p 2 x 2 W B ộ l ọ c : T h a n h o ạ t t í n h , l ư ớ i n h ô m . K h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h v à ố n g t h o á t r a n g o à i Ø 1 5 0

  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9
  • Máy hút mùi Napoliz NA-90G9

Bình luận

Xin chờ giây lát