Máy hút mùi Giovani G-2430M

Thương hiệu: Giovani

M á y h ú t m ù i G i o v a n i G - 2 4 3 0 M - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t : C ó - S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l o ̣ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W - P h í m đ i ề u k h i ể n : n ú t b ấ m c ơ...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani G-2430M
5.000.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani G 2430M
5.000.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI GIOVANI G-2430M
5.062.500₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Giovani G 2430M
5.300.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani G-2430M
6.250.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani G-2430M
6.430.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani G-2430M
6.430.000₫

Mô tả sản phẩm

M á y h ú t m ù i G i o v a n i G - 2 4 3 0 M - C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t : C ó - S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l o ̣ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W - P h í m đ i ề u k h i ể n : n ú t b ấ m c ơ - C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : M e n đ e n - T ổ n g đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 2 0 W / h - Đ ộ ồ n t ố i đ a : 5 0 d B - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 7 0 0 m m - K í c h t h ư ớ c đ ư ờ n g t h o á t 1 1 0 m m - Đ i ệ n n g u ồ n 2 2 0 V - X u ấ t x ứ : T r u n g Q u ố c

 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M
 • Máy hút mùi Giovani G-2430M

Bình luận

Xin chờ giây lát