Máy hút mùi Giovani Concord 602M

Thương hiệu: Giovani

M á y h ú t m ù i G i o v a n i C o n c o r d 6 0 2 M c h í n h h i ệ u i t a l y T h â n v ỏ b ằ n g t h é p k h ô n g r ỉ H a i đ ộ n g c ơ , 3 t ố c đ ộ . C ô n g x u ấ t 7 5 0 m 3 / g i ờ H ệ t h ố n g đ i ề u k h i ể n c ơ h ọ c n ú t ấ n b ề n b ỉ K H ủ m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h h o ặ c đ ấ y k h í r a n g o à i L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p T h i ế t b ị c ó k i ể u d á...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Giovani ConCord 602M
2.390.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602M
2.610.000₫ - 2.620.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602M
2.900.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602M
3.280.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602M
3.280.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani concord 602M
3.280.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani concord 602M
3.280.000₫

Mô tả sản phẩm

M á y h ú t m ù i G i o v a n i C o n c o r d 6 0 2 M c h í n h h i ệ u i t a l y T h â n v ỏ b ằ n g t h é p k h ô n g r ỉ H a i đ ộ n g c ơ , 3 t ố c đ ộ . C ô n g x u ấ t 7 5 0 m 3 / g i ờ H ệ t h ố n g đ i ề u k h i ể n c ơ h ọ c n ú t ấ n b ề n b ỉ K H ủ m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h h o ặ c đ ấ y k h í r a n g o à i L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p T h i ế t b ị c ó k i ể u d á n g C o n c o r d đ ẹ p v à t r a n g n h ã K í c h t h ư ớ c : 6 0 0 x 5 0 2 m m Q u y c á c h : N h ậ p K h ẩ u

  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M
  • Máy hút mùi Giovani Concord 602M

Bình luận

Xin chờ giây lát