Máy hút mùi GIOVANI Concord 602

Thương hiệu: Giovani

M ã s ả n p h ẩ m : G i o v a n i C o n c o r d - 6 0 2 S K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i c ổ đ i ể n H ã n g s ả n x u ấ t : G i o v a n i I t a l y L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i G i o v a n i S ố đ ộ n g c ơ : 0 2 m ô t ơ C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Giovani ConCord 602
2.590.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani concord 602
2.600.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602
2.780.000₫ - 2.910.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani Concord 602
3.480.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
3.480.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Giovani concord 602
3.480.000₫

Mô tả sản phẩm

M ã s ả n p h ẩ m : G i o v a n i C o n c o r d - 6 0 2 S K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i c ổ đ i ể n H ã n g s ả n x u ấ t : G i o v a n i I t a l y L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i G i o v a n i S ố đ ộ n g c ơ : 0 2 m ô t ơ C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t : C ó S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ B ô ̣ l ọ c m ỡ : M à n g l ọ c b ằ n g t h a n + n h ô m Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n P h í m đ i ề u k h i ể n : P h í m n h ấ n C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : I n o x 3 0 4 T ổ n g đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 7 0 W / h Đ ộ ồ n t ố i đ a :

  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602
  • Máy hút mùi GIOVANI Concord 602

Bình luận

Xin chờ giây lát