Máy hút mùi CANZY CZ-70D1

M ã s ả n p h ẩ m : C a n z y C Z - 7 0 D 1 K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i ố n g k h ó i H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y I t a l y S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 70D1
2.999.000₫ - 4.704.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1
3.100.000₫
sola.vn

sola.vn

Website: sola.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 70D1
3.490.000₫
shop.vnexpress.net

shop.vnexpress.net

Website: shop.vnexpress.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 70D1
3.500.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 70D1
3.800.000₫ - 4.500.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70D1
4.233.600₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1
4.410.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1
5.880.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
5.880.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1
4.500.000₫

Mô tả sản phẩm

M ã s ả n p h ẩ m : C a n z y C Z - 7 0 D 1 K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i ố n g k h ó i H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y I t a l y S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i C ô n g s u ấ t h ú t : 1 0 0 0 m 3 / h C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p Đ è n c h i ế u s á n g : L e d P h í m đ i ề u k h i ể n : P h í m n h ấ n C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : I n o x , k í n h c o n g T ổ n g đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 7 0 W / h Đ ộ ồ n t ố i đ a ( d B ) :

  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1
  • Máy hút mùi CANZY CZ-70D1

Bình luận

Xin chờ giây lát