Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP

- H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y I t a l y - L o ạ i s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i â m t ủ - S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i - C ô n g s u ấ t h ú t : 7 5 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t C ó - S ố t ố c đ ộ 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l ọ c m ỡ L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p - Đ è n c h i ế...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
2.200.000₫ - 2.944.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
2.600.000₫
shop.vnexpress.net

shop.vnexpress.net

Website: shop.vnexpress.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
2.600.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-6002 SYP
2.760.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-6002-SYP
2.760.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
2.760.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-6002 SYP
2.760.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-6002 SYP
3.680.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
3.680.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-6002-SYP
2.760.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y I t a l y - L o ạ i s ả n p h ẩ m M á y h ú t m ù i â m t ủ - S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i - C ô n g s u ấ t h ú t : 7 5 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t C ó - S ố t ố c đ ộ 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l ọ c m ỡ L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g h a l o g e n - P h í m đ i ề u k h i ể n T ự đ ộ n g k é o đ ẩ y - C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c I n o x - T ổ n g đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ 2 3 0 W / h - Đ ộ ồ n t ố i đ a ( d B )

  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP
  • Máy Hút mùi Canzy CZ 6002 SYP

Bình luận

Xin chờ giây lát