Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I

T ê n s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i C a n z y C Z 2 0 7 0 I · L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i C a n z y · H ã n g s ả n x u ấ t : C A N Z Y · C h ấ t l i ệ u : I n o x K i ể u d á n g : H ú t m ù i c ổ đ i ể n · T ố c đ ộ h ú t ( m 3 / g i ờ ) : 7 0 0 · X u ấ t x ứ : C ô n g n g h ệ I t a l y · B ả o h à n h : 3 6 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Canzy CZ 2070I
2.100.000₫ - 2.544.000₫
sola.vn

sola.vn

Website: sola.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I
2.290.000₫
shop.vnexpress.net

shop.vnexpress.net

Website: shop.vnexpress.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I
2.400.000₫
khogiadung.vn

khogiadung.vn

Website: khogiadung.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-2070I
2.549.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 2070I
2.612.800₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
2.760.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I
2.760.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I
3.680.000₫
kingshop.vn

kingshop.vn

Website: kingshop.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Canzy CZ-2070I
3.680.000₫

Mô tả sản phẩm

T ê n s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i C a n z y C Z 2 0 7 0 I · L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i C a n z y · H ã n g s ả n x u ấ t : C A N Z Y · C h ấ t l i ệ u : I n o x K i ể u d á n g : H ú t m ù i c ổ đ i ể n · T ố c đ ộ h ú t ( m 3 / g i ờ ) : 7 0 0 · X u ấ t x ứ : C ô n g n g h ệ I t a l y · B ả o h à n h : 3 6 t h á n g

  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I
  • Máy hút mùi Canzy CZ- 2070I

Bình luận

Xin chờ giây lát