Máy hút mùi Bosch DWB09E750

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ó 3 c h ế đ ộ h ú t + 1 c h ế đ ộ I n t e n s i v e - Đ ộ ồ n 5 1 d B - C ô n g s u ấ t h ú t t ố i đ a 7 4 0 m 3 / h - Đ è n c h i ế u s á n g h a l o g e n 3 x 2 0 w - N ú t n h ấ n m à n h ì n h L e d 7 t h a n h - T h i ế t k ế t ự đ ộ n g g i ả m ồ n h i ệ u q u ả - T ự đ ộ n g t ắ t s a u 1 0 p h ú t k h ô n g d ù n g đ ế n - T ự đ ộ n g c h u y ể...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
18.500.000₫
dienmayphuthinh.vn

dienmayphuthinh.vn

Website: dienmayphuthinh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
21.730.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
21.735.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
21.735.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI BOSCH DWB09E750
21.985.250₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BOSCH DWB09E750
22.700.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
23.600.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB09E750
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - C ó 3 c h ế đ ộ h ú t + 1 c h ế đ ộ I n t e n s i v e - Đ ộ ồ n 5 1 d B - C ô n g s u ấ t h ú t t ố i đ a 7 4 0 m 3 / h - Đ è n c h i ế u s á n g h a l o g e n 3 x 2 0 w - N ú t n h ấ n m à n h ì n h L e d 7 t h a n h - T h i ế t k ế t ự đ ộ n g g i ả m ồ n h i ệ u q u ả - T ự đ ộ n g t ắ t s a u 1 0 p h ú t k h ô n g d ù n g đ ế n - T ự đ ộ n g c h u y ể n s a n g c h ế đ ộ m ạ n h - 3 b ộ l ọ c b ằ n g k i m l o ạ i c ó t h ể t h á o r ờ i - M à u s ắ c c ủ a m á y h ú t m ù i b ằ n g i n o x - Đ ư ờ n g k í n h t h o á t k h í ( m m ) 1 2 0 / 1 5 0 m m - K í c h t h ư ớ c C x R x S : 6 4 2 x 1 0 6 4 x 9 0 x 5 0 . - B ả o H à n h : 2 4 t h á n g

 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750
 • Máy hút mùi Bosch DWB09E750

Bình luận

Xin chờ giây lát