Máy hút mùi Bosch DWB06W850B

- M ã s ả n p h ẩ m : B o s c h D W B 0 6 W 8 5 0 B - K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i ố n g k h ó i - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - Đ i ệ n n g u ồ n : 2 2 0 V - S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i - C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h - S ố t ố c đ ộ : 3 t ố c đ ộ h ú t - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g : 2 đ è n H a l o g e n - P h í...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
8.490.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
11.475.000₫ - 12.240.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
12.240.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Mùi Bosch DWB06W850B
12.250.000₫
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
12.287.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI BOSCH DWB06W850B
13.770.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BOSCH DWB06W850B
12.240.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
Liên hệ
trananh.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

Website: trananh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- M ã s ả n p h ẩ m : B o s c h D W B 0 6 W 8 5 0 B - K i ể u d á n g : M á y h ú t m ù i ố n g k h ó i - H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - Đ i ệ n n g u ồ n : 2 2 0 V - S ố đ ộ n g c ơ : T u r b i n đ ô i - C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h - S ố t ố c đ ộ : 3 t ố c đ ộ h ú t - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 3 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g : 2 đ è n H a l o g e n - P h í m đ i ề u k h i ể n : P h í m b ấ m - C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : I n o x , t r ắ n g - Đ ộ ồ n t ố i đ a :

  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B
  • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B

Bình luận

Xin chờ giây lát