Máy hút mùi Bosch – DHL755B

- L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i B o s c h - M à u s ắ c : I n o x - X u ấ t x ứ : Đ ứ c - C ô n g s u ấ t h ú t c ủ a B o s c h D H L 7 5 5 B : 5 0 0 - 6 5 0 m ³ / h - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ đ i ệ n n ă n g : 2 4 0 W - T ầ n s ố : 5 0 / 6 0 H z , 1 0 A - C h i ề u d à i d â y c á p : 2 m , k è m đ ầ u c ắ m - Đ ư ờ n g k í n h ố n g x ả : 1 2 0 m m - K í c h t h ư ớ c s ả n...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Bosch DHL755B
8.690.000₫ - 9.440.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI BOSCH DHL755B
10.030.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DHL755B
10.100.000₫
alobuy.vn

alobuy.vn

Website: alobuy.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DHL755B
10.120.000₫
dienmayphuthinh.vn

dienmayphuthinh.vn

Website: dienmayphuthinh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DHL755B
10.390.000₫
f5pro.vn

f5pro.vn

Website: f5pro.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DHL755B
10.620.000₫
meta.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META

Website: meta.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Máy hút mùi Bosch DHL755B
12.000.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch – DHL755B
15.960.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Bosch DHL755B
9.440.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BOSCH DHL755B
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y h ú t m ù i B o s c h - M à u s ắ c : I n o x - X u ấ t x ứ : Đ ứ c - C ô n g s u ấ t h ú t c ủ a B o s c h D H L 7 5 5 B : 5 0 0 - 6 5 0 m ³ / h - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ đ i ệ n n ă n g : 2 4 0 W - T ầ n s ố : 5 0 / 6 0 H z , 1 0 A - C h i ề u d à i d â y c á p : 2 m , k è m đ ầ u c ắ m - Đ ư ờ n g k í n h ố n g x ả : 1 2 0 m m - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m ( C x R x S ) : 4 7 0 x 7 3 0 x 3 8 0 m m

  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B
  • Máy hút mùi Bosch – DHL755B

Bình luận

Xin chờ giây lát