Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07

Thương hiệu: Binova

- S ố đ ộ n g c ơ 0 2 ( m o t o r ) : 1 7 5 W - C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t : C ó - S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 4 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W - P h í m đ i ề u k h i ể n : P h í m n h...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BINOVA BI-25-I-07
2.175.000₫ - 2.700.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
2.590.000₫
sieuthimayvietnam.vn

sieuthimayvietnam.vn

Website: sieuthimayvietnam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI 25 I 07
2.696.100₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-25-I-07
2.800.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-25-I-07
2.975.000₫

Mô tả sản phẩm

- S ố đ ộ n g c ơ 0 2 ( m o t o r ) : 1 7 5 W - C ô n g s u ấ t h ú t : 6 5 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h : C ó - C h ế đ ộ h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t : C ó - S ố t ố c đ ộ : 3 t ô ́ c đ ộ - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 4 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W - P h í m đ i ề u k h i ể n : P h í m n h ấ n - C h ấ t l i ệ u / m à u s ắ c : I n o x 3 0 4 - T ổ n g đ i ệ n n ă n g t i ê u t h ụ : 2 5 5 W / h - Đ ộ ồ n t ố i đ a : 5 8 d B - K í c h t h ư ớ c s ả n p h ẩ m : 7 0 0 m m - K í c h t h ư ớ c đ ư ờ n g t h o á t : 1 1 0 m m - Đ i ệ n n g u ồ n : 2 2 0 V - X u ấ t x ứ ; T r u n g Q u ố c - B ả o h à n h : 3 6 t h á n g

  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07
  • Máy Hút mùi Binova BI 25 I 07

Bình luận

Xin chờ giây lát