Máy hút mùi Binova BI-24-B-06

Thương hiệu: Binova

T ê n s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i B i n o v a B I 2 4 B 0 6 · L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i B i n o v a · H ã n g s ả n x u ấ t : B I N O V A · K i ể u d á n g : H ú t m ù i c ổ đ i ể n · T ố c đ ộ h ú t ( m 3 / g i ờ ) : 6 5 0 · X u ấ t x ứ : I t a l y · M u a h à n g O n l i n e v ớ i g i á t ố t n h ấ t : 0 9 4 6 . 1 7 . 2 2 6 6 – 0 9 3 6 . 5 5 . 8 1 8 6

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Binova BI 24 B 06
1.830.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BINOVA BI-24-B-06
1.950.000₫ - 2.600.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
2.150.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
2.500.000₫
sieuthimayvietnam.vn

sieuthimayvietnam.vn

Website: sieuthimayvietnam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
2.508.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
2.550.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI 24-B-06
2.720.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
2.600.000₫

Mô tả sản phẩm

T ê n s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i B i n o v a B I 2 4 B 0 6 · L o ạ i s ả n p h ẩ m : M á y H ú t m ù i B i n o v a · H ã n g s ả n x u ấ t : B I N O V A · K i ể u d á n g : H ú t m ù i c ổ đ i ể n · T ố c đ ộ h ú t ( m 3 / g i ờ ) : 6 5 0 · X u ấ t x ứ : I t a l y · M u a h à n g O n l i n e v ớ i g i á t ố t n h ấ t : 0 9 4 6 . 1 7 . 2 2 6 6 – 0 9 3 6 . 5 5 . 8 1 8 6

  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06
  • Máy hút mùi Binova BI-24-B-06

Bình luận

Xin chờ giây lát