Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07

Thương hiệu: Binova

M á y h ú t m ù i B I - 2 3 B - 0 7 - M á y h ú t m ù i , k h ử m ù i t r ự c t i ế p - S ố đ ộ n g c ơ 0 2 ( m o t o r ) : 1 7 5 W - C ô n g s u ấ t h ú t : 7 0 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h , h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 4 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
1.890.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BINOVA BI-23-B-07
1.950.000₫ - 2.700.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07
2.150.000₫
sieuthimayvietnam.vn

sieuthimayvietnam.vn

Website: sieuthimayvietnam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07
2.319.900₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07
2.500.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07
2.560.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BINOVA BI 23 B 07
2.720.000₫
thegioibepgas.vn

thegioibepgas.vn

Website: thegioibepgas.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi BINOVA BI-23 B 07
3.200.000₫
daithanh.vn

daithanh.vn

Website: daithanh.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-23-B-07
3.890.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút mùi Binova BI-23-B-07
2.150.000₫

Mô tả sản phẩm

M á y h ú t m ù i B I - 2 3 B - 0 7 - M á y h ú t m ù i , k h ử m ù i t r ự c t i ế p - S ố đ ộ n g c ơ 0 2 ( m o t o r ) : 1 7 5 W - C ô n g s u ấ t h ú t : 7 0 0 m 3 / h - C h ế đ ộ k h ử m ù i b ằ n g t h a n h o ạ t t í n h , h ú t đ ẩ y r a n g o à i q u a ố n g t h o á t - B ô ̣ l ọ c m ỡ : L ư ớ i l ọ c h ợ p k i m 4 l ớ p - Đ è n c h i ế u s á n g h a l l o g e n : 2 * 4 0 W

  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07
  • Máy Hút mùi Binova BI-23-B-07

Bình luận

Xin chờ giây lát