Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P

Thương hiệu: FujiE

M ã s ả n p h ẩ m : H M - W K M - 1 5 0 0 P T h ư ơ n g h i ệ u : F u j i e X u ấ t x ứ : C h i ́ n h h a ̃ n g N h â ̣ t B a ̉ n B a ̉ o h a ̀ n h : 1 2 t h a ́ n g C ô n g s u ấ t h ú t ẩ m : T ừ 2 0 0 - 5 0 0 l í t / n g à y D i ệ n t í c h s ử d ụ n g : T r ê n 5 0 0 m 2

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
sieuthidienmaymiennam.com

sieuthidienmaymiennam.com

Website: sieuthidienmaymiennam.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Hút Ẩm Fujie HM-WKM-1500P
366.589.000₫
alpha.vn

alpha.vn

Website: alpha.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút ẩm FUJIE HM-WKM-1500P
367.589.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy hút ẩm Fujie HM-WKM-1500P
389.033.500₫

Mô tả sản phẩm

M ã s ả n p h ẩ m : H M - W K M - 1 5 0 0 P T h ư ơ n g h i ệ u : F u j i e X u ấ t x ứ : C h i ́ n h h a ̃ n g N h â ̣ t B a ̉ n B a ̉ o h a ̀ n h : 1 2 t h a ́ n g C ô n g s u ấ t h ú t ẩ m : T ừ 2 0 0 - 5 0 0 l í t / n g à y D i ệ n t í c h s ử d ụ n g : T r ê n 5 0 0 m 2

  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P
  • Máy hút ẩm FujiE HM-WKM-1500P

Bình luận

Xin chờ giây lát