MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG

- H ã n g s ả n x u ấ t - S a m S u n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - M à u s ắ c : T r ắ n g - B ả n g h i ể n t h ị L E D - T ố c đ ộ v ắ t 1 2 0 0 - K h ó a t r ẻ e m - T r ọ n g l ư ợ n g : 6 1 K g - K í c h t h ư ớ c ( R x C x S ) : 6 0 0 x 8 5 0 x 5 5 0 m m

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG
8.250.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG digicity.vn/may-giat-long-ngang/may-giat-samsung-ww75j3283kw-75kg.html
8.250.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG digicity.vn/dien-lanh/may-giat-samsung-ww75j3283kw-75kg.html
8.250.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t - S a m S u n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - M à u s ắ c : T r ắ n g - B ả n g h i ể n t h ị L E D - T ố c đ ộ v ắ t 1 2 0 0 - K h ó a t r ẻ e m - T r ọ n g l ư ợ n g : 6 1 K g - K í c h t h ư ớ c ( R x C x S ) : 6 0 0 x 8 5 0 x 5 5 0 m m

  • MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG
  • MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283KW - 7.5KG

Bình luận

Xin chờ giây lát