MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG

M á y g i ặ t S a m s u n g l ồ n g n g a n g 7 . 5 K g - L o ạ i M á y g i ặ t l ồ n g n g a n g - M o d e l : W W 7 5 J 3 2 8 3 G S - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - T ố c Đ ộ V ắ t : 1 2 0 0 v ò n g / p h ú t - K í c h t h ư ớ c ( R * S * C ) : 6 0 0 * 6 0 0 * 8 5 0 ( m m ) - Đ ộ n g c ơ b i ế n t ầ n I n v e r t e r t i ế t k i ệ m đ i ệ n - B ả o h à n h : 2 4 T h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG
7.950.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG digicity.vn/dien-lanh/may-giat-samsung-ww75j3283gs-75kg.html
7.950.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG digicity.vn/may-giat-samsung/may-giat-samsung-ww75j3283gs-75kg.html
7.950.000₫

Mô tả sản phẩm

M á y g i ặ t S a m s u n g l ồ n g n g a n g 7 . 5 K g - L o ạ i M á y g i ặ t l ồ n g n g a n g - M o d e l : W W 7 5 J 3 2 8 3 G S - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - T ố c Đ ộ V ắ t : 1 2 0 0 v ò n g / p h ú t - K í c h t h ư ớ c ( R * S * C ) : 6 0 0 * 6 0 0 * 8 5 0 ( m m ) - Đ ộ n g c ơ b i ế n t ầ n I n v e r t e r t i ế t k i ệ m đ i ệ n - B ả o h à n h : 2 4 T h á n g

  • MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG
  • MÁY GIĂT SAMSUNG WW75J3283GS - 7.5KG

Bình luận

Xin chờ giây lát