MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG WW75J4213IW

- H ã n g s ả n x u ấ t : S a m S u n g - K i ể u m á y g i ặ t : C ử a n g a n g - K i ể u l ồ n g g i ặ t : L ồ n g n g a n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - M à u s ắ c : T r ắ n g - T ố c đ ộ q u a y v ắ t ( v ò n g / p h ú t ) : 1 2 0 0 v ò n g / p h ú t - K h ó a t r ẻ e m - T r ọ n g l ư ợ n g : 6 1 K g - K í c h t h ư ớ c ( R x C x S ) : 6 0 0 x 8 5 0 x 5 5 0 m m - T r u y ề...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG WW75J4213IW
8.150.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG WW75J4213IW digicity.vn/dien-lanh/may-giat-samsung-long-ngang-ww75j4213iw-75kg.html
8.150.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG WW75J4213IW digicity.vn/may-giat-samsung/may-giat-samsung-long-ngang-ww75j4213iw.html
8.150.000₫
MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG WW75J4213IW digicity.vn/may-giat-long-ngang/may-gia..amsung-long-ngang-ww75j4213iw-75kg.html
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : S a m S u n g - K i ể u m á y g i ặ t : C ử a n g a n g - K i ể u l ồ n g g i ặ t : L ồ n g n g a n g - K h ố i l ư ợ n g g i ặ t : 7 . 5 K g - M à u s ắ c : T r ắ n g - T ố c đ ộ q u a y v ắ t ( v ò n g / p h ú t ) : 1 2 0 0 v ò n g / p h ú t - K h ó a t r ẻ e m - T r ọ n g l ư ợ n g : 6 1 K g - K í c h t h ư ớ c ( R x C x S ) : 6 0 0 x 8 5 0 x 5 5 0 m m - T r u y ề n đ ộ n g : B ằ n g d â y C u r o a - L ư ợ n g n ư ớ c t i ê u t h ụ ( l í t ) : Đ a n g c ậ p n h ậ t - C ô n g s u ấ t ( W ) : 6 0 - C ô n g n g h ệ g i ặ t : E C O B u b b l e - T h i ế t k ế l ồ n g g i ặ t : L ồ n g g i ặ t k i m c ư ơ n g - T í n h n ă n g : T i ế t k i ệ m đ i ệ n , H ẹ n g i ờ , T ự đ ộ n g v ệ s i n h l ồ n g g i ặ t . - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG  WW75J4213IW
  • MÁY GIĂT SAMSUNG LỒNG NGANG  WW75J4213IW

Bình luận

Xin chờ giây lát