Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg

Thương hiệu: Electrolux

- H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - K h ố i l ư ợ n g : g i ặ t 1 2 k g / s ấ y : 7 k g - C h ư ơ n g t r ì n h g i ặ t : 1 4 - C ô n g n g h ệ J e t s p r a y p h u n n ư ớ c s ạ c h h ơ n - C h ứ c n ă n g g i ả m n h ă n , c ó m à n h ì n h L C D n h ỏ - M à u s ắ c : M à u t r ắ n g - T ố c đ ộ v ắ t : 1 1 0 0 v ò n g / p h ú t - K í c h t h ư ớ c ( R x S x C ) : 1 0 2 0 x 8 0...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg
23.190.000₫
Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg digicity.vn/may-giat/may-giat-electrolux-eww1122dw.html
23.190.000₫
Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg digicity.vn/may-giat-long-ngang/may-giat-electrolux-eww1122dw-12kg.html
23.190.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : E l e c t r o l u x - K h ố i l ư ợ n g : g i ặ t 1 2 k g / s ấ y : 7 k g - C h ư ơ n g t r ì n h g i ặ t : 1 4 - C ô n g n g h ệ J e t s p r a y p h u n n ư ớ c s ạ c h h ơ n - C h ứ c n ă n g g i ả m n h ă n , c ó m à n h ì n h L C D n h ỏ - M à u s ắ c : M à u t r ắ n g - T ố c đ ộ v ắ t : 1 1 0 0 v ò n g / p h ú t - K í c h t h ư ớ c ( R x S x C ) : 1 0 2 0 x 8 0 9 x 6 8 6 m m - X u ấ t x ứ : T h á i L a n - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg
  • Máy Giặt ELECTROLUX EWW1122DW 12kg

Bình luận

Xin chờ giây lát