Loa Sub CAVS CS 915S

- H ã n g s ả n x u ấ t : C A V S - K í c h t h ư ớ c l o a B a s s : S u p e r B a s s 4 0 c m - C ô n g s u ấ t d a n h đ ị n h : 5 0 0 W - T r ở k h á n g : 8 O m h - T ầ n s ố đ á p ứ n g : 4 0 – 1 5 0 H z - K í c h t h ư ớ c : 6 9 0 x 5 2 5 x 4 8 8 ( m m ) - B ả o h à n h 1 n ă m t o à n q u ố c

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Loa Sub CAVS CS 915S
9.000.000₫
Loa Sub CAVS CS 915S digicity.vn/loa-karaoke/loa-sub-cavs-cs-915s.html
9.000.000₫
Loa Sub CAVS CS 915S digicity.vn/loa-sub/loa-sub-cavs-cs-915s.html
9.000.000₫
hoangaudio.com.vn

hoangaudio.com.vn

Website: hoangaudio.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Loa Sub CAVS CS 915S
9.500.000₫
Loa Sub CAVS CS 915S https://hoangaudio.com.vn/viewproduct/3751_loa-sub-915.htm
9.500.000₫
Loa Sub CAVS CS 915S hoangaudio.com.vn/viewproduct/3751_loa-sub-915.htm
9.500.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : C A V S - K í c h t h ư ớ c l o a B a s s : S u p e r B a s s 4 0 c m - C ô n g s u ấ t d a n h đ ị n h : 5 0 0 W - T r ở k h á n g : 8 O m h - T ầ n s ố đ á p ứ n g : 4 0 – 1 5 0 H z - K í c h t h ư ớ c : 6 9 0 x 5 2 5 x 4 8 8 ( m m ) - B ả o h à n h 1 n ă m t o à n q u ố c

  • Loa Sub CAVS CS 915S
  • Loa Sub CAVS CS 915S
  • Loa Sub CAVS CS 915S
  • Loa Sub CAVS CS 915S
  • Loa Sub CAVS CS 915S

Bình luận

Xin chờ giây lát