Lò vi sóng TEKA MWE 210G

Thương hiệu: Teka

- H ã n g s ả n x u ấ t : T e k a - L ò v i s ó n g đ ứ n g đ ộ c l ậ p - L ò v i s ó n g k ế t h ợ p c h ứ c n ă n g n ư ớ n g - B ả n g đ i ề u k h i ể n b ằ n g đ i ệ n t ử - D u n g t í c h : 2 1 L . - 0 5 m ứ c c ô n g s u ấ t - 0 3 c h ứ c n ă n g : v i s ó n g , n ư ớ n g , v i s ó n g k ế t h ợ p n ư ớ n g - Đ i ề u c h ỉ n h t h ờ i g i a n t ừ 0 – 9 5 p h ú t - Đ ư ờ n g k í n h đ ĩ...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò Vi Sóng Teka Mwe 210g
3.060.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Teka MWE 210G
3.150.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng TEKA MWE 210G
3.410.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Teka MWE 210G
4.015.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : T e k a - L ò v i s ó n g đ ứ n g đ ộ c l ậ p - L ò v i s ó n g k ế t h ợ p c h ứ c n ă n g n ư ớ n g - B ả n g đ i ề u k h i ể n b ằ n g đ i ệ n t ử - D u n g t í c h : 2 1 L . - 0 5 m ứ c c ô n g s u ấ t - 0 3 c h ứ c n ă n g : v i s ó n g , n ư ớ n g , v i s ó n g k ế t h ợ p n ư ớ n g - Đ i ề u c h ỉ n h t h ờ i g i a n t ừ 0 – 9 5 p h ú t - Đ ư ờ n g k í n h đ ĩ a x o a y : 2 7 0 m m - M ứ c c ô n g s u ấ t v i s ó n g : 8 0 0 W - K í c h t h ư ớ c ( C x R x S , m m ) : 4 8 5 x 2 9 6 x 3 8 3 - X u ấ t x ứ : T â y B a n N h a . - B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G
  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G
  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G
  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G
  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G
  • Lò vi sóng TEKA MWE 210G

Bình luận

Xin chờ giây lát