Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP

Thương hiệu: Malloca

T ê n s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g M a l l o c a M W 2 5 . 5 E S P L o ạ i s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g â m k ệ H ã n g s ả n x u ấ t M a l l o c a M ã s ả n p h ẩ m M W 2 5 . 5 E S P M ô t ả s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g k í n h đ e n p h ố i i n o x H ệ t h ố n g đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử M à n h ì n h h i ể n t h ị L C D 6 m ứ c c ô n g s u ấ t v i s ó n g N ư ớ n g đ ố i l ư u K h ó...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò Vi Sóng Malloca MW 25.5 ESP
8.750.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng MALLOCA MW 25.5 ESP
8.820.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Malloca MW 25-5 ESP
9.010.000₫
noithatmiennam.com

noithatmiennam.com

Website: noithatmiennam.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Malloca MW 25.5 ESP
9.800.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Malloca MW 25.5 ESP
9.800.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
9.800.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Malloca MW 25-5 ESP
9.800.000₫

Mô tả sản phẩm

T ê n s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g M a l l o c a M W 2 5 . 5 E S P L o ạ i s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g â m k ệ H ã n g s ả n x u ấ t M a l l o c a M ã s ả n p h ẩ m M W 2 5 . 5 E S P M ô t ả s ả n p h ẩ m L ò v i s ó n g k í n h đ e n p h ố i i n o x H ệ t h ố n g đ i ề u k h i ể n đ i ệ n t ử M à n h ì n h h i ể n t h ị L C D 6 m ứ c c ô n g s u ấ t v i s ó n g N ư ớ n g đ ố i l ư u K h ó a a n t o à n v ớ i t r ẻ e m C ô n g s u ấ t v i s ó n g : 9 0 0 W C ô n g s u ấ t n ư ớ n g : 1 2 0 0 W D u n g t í c h 2 5 . 5 L K í c h t h ư ớ c : W 5 9 0 x H 3 8 5 x D 4 5 0 m m X u ấ t x ứ : T â y B a n N h a

  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP
  • Lò vi sóng Malloca MW 25.5-ESP

Bình luận

Xin chờ giây lát