Lò vi sóng Bosch HMT75M624

Thương hiệu: Bosch

C á c c ô n g s u ấ t v i s ó n g t ố i đ a : 8 0 0 W C h i ề u d à i c á p ( c m ) : 1 5 0 c m T r ọ n g l ư ợ n g t ị n h ( k g ) : 1 6 k g T ổ n g t r ọ n g l ư ợ n g ( k g ) : 1 9 k g D u n g t í c h k h o a n g : 2 0 l í t M ứ c c ô n g s u ấ t : 5 L o ạ i đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t ử C ô n g t h ứ c n ấ u ă n đ ư ợ c l ư u t r ữ : 7 K í c h t h ư ớ c l ò ( c h i ề u c a o , c h i ề u...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Bosch HMT75M624
10.580.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Bosch HMT75M624
10.880.000₫ - 11.690.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Bosch HMT75M624
10.990.000₫
adayroi.com

adayroi.com

Website: adayroi.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò vi sóng Bosch HMT75M624
11.870.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò Vi Sóng Bosch HMT75M624
11.690.000₫

Mô tả sản phẩm

C á c c ô n g s u ấ t v i s ó n g t ố i đ a : 8 0 0 W C h i ề u d à i c á p ( c m ) : 1 5 0 c m T r ọ n g l ư ợ n g t ị n h ( k g ) : 1 6 k g T ổ n g t r ọ n g l ư ợ n g ( k g ) : 1 9 k g D u n g t í c h k h o a n g : 2 0 l í t M ứ c c ô n g s u ấ t : 5 L o ạ i đ i ề u k h i ể n : Đ i ệ n t ử C ô n g t h ứ c n ấ u ă n đ ư ợ c l ư u t r ữ : 7 K í c h t h ư ớ c l ò ( c h i ề u c a o , c h i ề u r ộ n g , c h i ề u s â u ) : 3 8 2 x 5 9 4 x 3 1 7 m m K í c h t h ư ớ c l ắ p đ ặ t : 3 6 2 x 5 6 0 x 3 0 0 m m K í c h t h ư ớ c k h o a n g : 2 2 1 x 3 0 8 x 2 9 8 m m X u ấ t x ứ : C h â u  u B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624
  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624
  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624
  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624
  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624
  • Lò vi sóng Bosch HMT75M624

Bình luận

Xin chờ giây lát