Lò nướng Faster FS-101IG

Thương hiệu: Faster

- H ã n g s ả n x u ấ t : F a s t e r - K i ể u d á n g â m t ủ . - Đ i ề u k h i ể n c ơ h ọ c 0 8 c h ứ c n ă n g . - C h ấ t l i ệ u i n o x , K í n h c h ị u l ự c , c h ị u n h i ệ t . - H ệ t h ố n g q u ạ t t h ô n g g i ó , q u ạ t l à m m á t k h o a n g . - D u n g t í c h : 6 0 L . - Đ i ệ n á p : 2 2 0 - 2 4 0 V / 5 0 H z . - N h i ệ t đ ộ s ấ y : 5 0 ~ 2 5 0 o C . - Đ ồ n g h ồ h...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Faster FS 101IG
10.490.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Faster FS 101IG
10.900.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Faster FS-101IG
11.600.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Faster FS-101IG
12.350.000₫
thietbivesinhviet.com

thietbivesinhviet.com

Website: thietbivesinhviet.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Faster FS-101IG
12.350.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : F a s t e r - K i ể u d á n g â m t ủ . - Đ i ề u k h i ể n c ơ h ọ c 0 8 c h ứ c n ă n g . - C h ấ t l i ệ u i n o x , K í n h c h ị u l ự c , c h ị u n h i ệ t . - H ệ t h ố n g q u ạ t t h ô n g g i ó , q u ạ t l à m m á t k h o a n g . - D u n g t í c h : 6 0 L . - Đ i ệ n á p : 2 2 0 - 2 4 0 V / 5 0 H z . - N h i ệ t đ ộ s ấ y : 5 0 ~ 2 5 0 o C . - Đ ồ n g h ồ h ẹ n g i ờ . - K í c h t h ư ớ c : 6 0 0 x 6 0 0 x 6 0 0 m m .

  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG
  • Lò nướng Faster FS-101IG

Bình luận

Xin chờ giây lát