Lò Nướng Canzy CZ-AK500

Thương hiệu: Canzy

H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y K í n h c h ị u l ự c c h ị u n h i ệ t H ệ t h ố n g q u ạ t t h ô n g g i ó D u n g t í c h 6 0 L Đ i ệ n á p 2 2 0 v - 2 4 0 v N h i ệ t đ ộ n ư ớ n g 5 0 - 2 5 0 đ ộ C K í c h t h ư ớ c : 5 9 5 x 5 9 0 x 5 7 2 m m K í c h t h ư ớ c â m t ủ : 5 6 0 x 5 8 3 x 5 5 0 m m B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ AK500
9.960.000₫
bepgashuuthang.vn

bepgashuuthang.vn

Website: bepgashuuthang.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò Nướng Canzy CZ-AK500
9.960.000₫
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
9.960.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
9.960.000₫ - 10.624.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
9.960.000₫
bepmoi.vn

bepmoi.vn

Website: bepmoi.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ AK500
10.600.000₫
bepluahong.com

bepluahong.com

Website: bepluahong.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
11.590.000₫
noithatnamanh.com

noithatnamanh.com

Website: noithatnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
11.590.000₫
bepviet.net

bepviet.net

Website: bepviet.net
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ AK500
13.280.000₫
bepnamanh.com

bepnamanh.com

Website: bepnamanh.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Canzy CZ-AK500
10.624.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t : C a n z y K í n h c h ị u l ự c c h ị u n h i ệ t H ệ t h ố n g q u ạ t t h ô n g g i ó D u n g t í c h 6 0 L Đ i ệ n á p 2 2 0 v - 2 4 0 v N h i ệ t đ ộ n ư ớ n g 5 0 - 2 5 0 đ ộ C K í c h t h ư ớ c : 5 9 5 x 5 9 0 x 5 7 2 m m K í c h t h ư ớ c â m t ủ : 5 6 0 x 5 8 3 x 5 5 0 m m B ả o h à n h : 2 4 t h á n g

  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500
  • Lò Nướng Canzy CZ-AK500

Bình luận

Xin chờ giây lát