Lò nướng Bosch HBX53R50

Thương hiệu: Bosch

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - 8 p h ư ơ n g p h á p n ư ớ n g - C ử a k í n h a n t o à n 3 l ớ p c á c h n h i ệ t - C h ứ c n ă n g k h ó a t r ẻ e m - T ự đ ộ n g v ệ s i n h - K í c h t h ư ớ c : 4 7 5 x 8 9 4 x 5 4 5 m m - C ô n g n g h ệ : Đ ứ c

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Bosch HBX53R50
47.900.000₫
bepvuson.vn

bepvuson.vn

Website: bepvuson.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Bosch HBX53R50
48.952.000₫
noithatphuongdong.vn

noithatphuongdong.vn

Website: noithatphuongdong.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lò nướng Bosch HBX53R50
55.070.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : B o s c h - 8 p h ư ơ n g p h á p n ư ớ n g - C ử a k í n h a n t o à n 3 l ớ p c á c h n h i ệ t - C h ứ c n ă n g k h ó a t r ẻ e m - T ự đ ộ n g v ệ s i n h - K í c h t h ư ớ c : 4 7 5 x 8 9 4 x 5 4 5 m m - C ô n g n g h ệ : Đ ứ c

  • Lò nướng Bosch HBX53R50
  • Lò nướng Bosch HBX53R50
  • Lò nướng Bosch HBX53R50
  • Lò nướng Bosch HBX53R50

Bình luận

Xin chờ giây lát