LẨU ĐIỆN COMET CM7731

Thương hiệu: Comet

- L o ạ i S ả n P h ẩ m : L ẩ u Đ i ệ n - D u n g T í c h : 3 . 5 L - Đ i ề u C h ỉ n h N h i ệ t Đ ộ : C ó - Đ è n B á o : C ó - M à u S ắ c : I n o x - K í c h T h ư ớ c : 3 9 3 x 1 6 3 x 3 1 3 ( m m ) - Đ i ệ n Á p : 2 2 0 v / 5 0 H z - C ô n g S u ấ t : 1 3 0 0 w - X u ấ t X ứ : T r u n g Q u ố c - B ả o H à n h : 1 2 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
dienmaycholon.vn

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

Website: dienmaycholon.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lẩu Điện COMET CM7731
259.900₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

LẨU ĐIỆN COMET CM7731
389.000₫
amazona.vn

amazona.vn

Website: amazona.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

LẨU ĐIỆN COMET CM7731
416.000₫
azora.vn

azora.vn

Website: azora.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Lẩu điện Comet CM7731
464.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i S ả n P h ẩ m : L ẩ u Đ i ệ n - D u n g T í c h : 3 . 5 L - Đ i ề u C h ỉ n h N h i ệ t Đ ộ : C ó - Đ è n B á o : C ó - M à u S ắ c : I n o x - K í c h T h ư ớ c : 3 9 3 x 1 6 3 x 3 1 3 ( m m ) - Đ i ệ n Á p : 2 2 0 v / 5 0 H z - C ô n g S u ấ t : 1 3 0 0 w - X u ấ t X ứ : T r u n g Q u ố c - B ả o H à n h : 1 2 t h á n g

  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731
  • LẨU ĐIỆN COMET CM7731

Bình luận

Xin chờ giây lát