Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion

SKU (simple) VI124AC76WOLVN Màu sắc Đen Hướng dẫn sử dụng -Tránh tiếp xúc với nước và mồ hôi trong thời gian dài. - Tránh tiếp xúc với hoá chất. - Sau khi dùng nên bảo quản trong hộp trang sức hoặc trong túi kín. Xuất xứ Nhập khẩu Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
199.000₫ - 295.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..shion-%C4%91en-xanh-l%C3%A1-472223.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..y-fashion-%C4%91en-t%C3%ADm-489097.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-472329.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-491682.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-472227.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-n%C3%A2u-491686.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-472331.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..shion-%C4%91en-xanh-l%C3%A1-491545.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..y-fashion-%C4%91en-t%C3%ADm-472226.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-491549.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-472461.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-489098.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-491534.html
199.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-447046.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..y-fashion-%C4%91en-t%C3%ADm-464344.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-464509.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-447382.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-447042.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-445702.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-447051.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-447015.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..vicky-fashion-tr%E1%BA%AFng-447291.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..y-fashion-%C4%91en-t%C3%ADm-447113.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-453883.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..y-fashion-%C4%91en-t%C3%ADm-445705.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-447103.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-n%C3%A2u-447022.html
230.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-x%C3%A1m-447047.html
245.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..shion-%C4%91en-xanh-l%C3%A1-449818.html
250.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..shion-%C4%91en-xanh-l%C3%A1-438518.html
290.000₫
Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion https://www.zalora.vn/vicky-fashion-lac..-boi-vicky-fashion-%C4%91en-453884.html
295.000₫

Mô tả sản phẩm

SKU (simple) VI124AC76WOLVN
Màu sắc Đen
Hướng dẫn sử dụng -Tránh tiếp xúc với nước và mồ hôi trong thời gian dài.
- Tránh tiếp xúc với hoá chất.
- Sau khi dùng nên bảo quản trong hộp trang sức hoặc trong túi kín.
Xuất xứ Nhập khẩu
Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion
  • Lắc Chân Handmade Độc Đáo Cung Cấp Bởi Vicky Fashion

Bình luận

Xin chờ giây lát