Lắc Chân Bạc

SKU (simple) TR291AC82KJTVN Màu sắc Bạc Hướng dẫn sử dụng - Không rửa bằng nước muối - Không tiếp xúc môi trườngcó nồng độ kiềm Xuất xứ Việt Nam Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Lắc Chân Bạc
265.000₫ - 398.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516719.html
265.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516726.html
265.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516739.html
269.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516728.html
270.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516730.html
270.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516737.html
270.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516720.html
270.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516717.html
270.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516718.html
285.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-663668.html
298.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516741.html
315.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/trang-suc-king-queen-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-516722.html
320.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-663665.html
368.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682806.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682805.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600620.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682810.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682807.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600638.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-555959.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682808.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600629.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600627.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682800.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-555846.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600625.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600653.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600612.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-663662.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600622.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682804.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600634.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600617.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600613.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600626.html
386.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600635.html
388.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600646.html
388.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600647.html
388.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-600640.html
388.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-663663.html
398.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682801.html
398.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682803.html
398.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-682802.html
398.000₫
Lắc Chân Bạc https://www.zalora.vn/bac-ngoc-tuan-lac-chan-bac-b%E1%BA%A1c-663666.html
398.000₫

Mô tả sản phẩm

SKU (simple) TR291AC82KJTVN
Màu sắc Bạc
Hướng dẫn sử dụng
- Không rửa bằng nước muối

- Không tiếp xúc môi trườngcó nồng độ kiềm
Xuất xứ Việt Nam
Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc
  • Lắc Chân Bạc

Bình luận

Xin chờ giây lát