Kính Mát Exfash

SKU (simple) YO285AC12HOPVN Màu sắc Đen, Đỏ Hướng dẫn sử dụng - Đeo và gỡ kính bằng hai tay - Vệ sinh kính bằng loại khăn mềm chuyên dụng - Giữ kính trong hộp khi không sử dụng Xuất xứ Hàn Quốc Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
zalora.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: zalora.vn
Địa chỉ: Xem bản đồ nơi bán

Kính Mát Exfash
480.000₫ - 1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621924.html
480.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636322.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636355.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-621918.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..AFng-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-622134.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636346.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636339.html
500.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-v%C3%A0ng-621917.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/young-optical-kin..sh-%C4%91en-%C4%91%E1%BB%8F-462087.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636331.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..4%91en-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-622143.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-xanh-bi%E1%BB%83n-621915.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636335.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621916.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-621920.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-cam-621938.html
520.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-cam-622086.html
540.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636298.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636300.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-621914.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636308.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636313.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636296.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-h%E1%BB%93ng-636309.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636316.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-621923.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-622150.html
560.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621941.html
580.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621943.html
580.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636305.html
580.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621948.html
580.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636307.html
580.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-636325.html
590.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636341.html
650.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636311.html
650.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636356.html
660.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636352.html
660.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636332.html
660.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636319.html
680.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..91en-tr%E1%BA%AFng-n%C3%A2u-622202.html
680.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-tr%E1%BA%AFng-622154.html
680.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636317.html
680.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-cam-636294.html
700.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636334.html
720.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-622124.html
740.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636297.html
740.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-621942.html
740.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621951.html
740.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621955.html
740.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636299.html
750.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636344.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636318.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636353.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636329.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636327.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-622093.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621967.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621963.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636337.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..-cam-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-622103.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-t%C3%ADm-636345.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636324.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-621956.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636359.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636358.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-tr%E1%BA%AFng-636351.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636326.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..h-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-be-621972.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636330.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636342.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636343.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621964.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-622156.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-622091.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-t%C3%ADm-636357.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-cam-636333.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-636336.html
780.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636328.html
820.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621973.html
820.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636292.html
820.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-622104.html
820.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636306.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-623014.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-623044.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636302.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-623017.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636315.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-623013.html
840.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-623010.html
860.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-623009.html
860.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-623012.html
860.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-623008.html
860.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636312.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621935.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-623016.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636304.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-636320.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-636321.html
880.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-636301.html
920.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-cam-621937.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-636293.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-636303.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..-%C4%91en-xanh-bi%E1%BB%83n-622080.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-621940.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-%C3%A1nh-kim-623011.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..4%91en-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-622136.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-621926.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-621939.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/young-optical-kinh-mat-exfash-v%C3%A0ng-462217.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636295.html
940.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91%E1%BB%8F-621966.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..h-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-be-621945.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636338.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636314.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-621952.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..-cam-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621950.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621944.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621957.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-636349.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-b%E1%BA%A1c-636310.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..4%91en-xanh-d%C6%B0%C6%A1ng-621953.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-622095.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-%C4%91en-v%C3%A0ng-622142.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-nhi%E1%BB%81u-m%C3%A0u-621954.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-ex..-%C4%91en-xanh-bi%E1%BB%83n-622062.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/benus-kinh-mat-exfash-n%C3%A2u-621947.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636350.html
1.380.000₫
Kính Mát Exfash https://www.zalora.vn/exfash-kinh-mat-exfash-%C4%91en-636340.html
1.380.000₫

Mô tả sản phẩm

SKU (simple) YO285AC12HOPVN
Màu sắc Đen, Đỏ
Hướng dẫn sử dụng - Đeo và gỡ kính bằng hai tay
- Vệ sinh kính bằng loại khăn mềm chuyên dụng
- Giữ kính trong hộp khi không sử dụng

Xuất xứ Hàn Quốc
Sản phẩm không giảm giá Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác.
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash
  • Kính Mát Exfash

Bình luận

Xin chờ giây lát