Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
3.064.000₫ - 3.355.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.064.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.350.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.350.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.350.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.355.000₫
Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.355.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức
  • Huawei GR5 Mini 16GB (Vàng đồng) - Hãng Phân phối chính thức

Bình luận

Xin chờ giây lát