Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s
1.082.050₫ - 1.295.000₫
Huawei E8372 – Thiết bị phát .. tốc độ wifi lên tới 150 MB/s ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.082.050₫
Huawei E8372 - Thiết bị phát ..s - khuyến mại chuột wifi ... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.083.000₫
Huawei E8372 - Thiết bị phát ..s - khuyến mại Sim 3G/4G (... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.092.500₫
Huawei E8372 – Thiết bị phát ..s Kèm sim 3G Viettel 3,5GB... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.243.550₫
Huawei E8372 – Thiết bị phát ..s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.272.050₫
Huawei E8372 - Thiết bị phát ..s - khuyến mại Sim 3G/4G (... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.295.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...
  • Huawei E8372 – Thiết bị phát wifi từ sim 3G/4G tốc độ wifi lên tới 150 MB/s Kèm sim 3G Viettel 7Gb x...

Bình luận

Xin chờ giây lát