Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...

Thương hiệu: Huawei

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
lazada.vn

Công ty TNHH Một Thành Viên Giờ Giải Lao

Website: lazada.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách
1.500.050₫ - 3.200.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh .. văn phòng, xe ô tô, xe khách ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.500.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh .. văn phòng, xe ô tô, xe khách ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.500.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 3.5GB x 1... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.519.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 7GB x 12 ... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.557.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 7GB x 12 ... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.557.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 10GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.595.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 12GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.642.550₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 20GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.709.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 20GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.709.050₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..hòng, xe ô tô, xe khách (Đen) ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.890.500₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh .. văn phòng, xe ô tô, xe khách ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
1.890.500₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 10GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.755.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh .. văn phòng, xe ô tô, xe khách ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.800.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 7GB x 12 ... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.850.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 10GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
2.900.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 12GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.100.000₫
Huawei 3G42W - MB siêu nhanh ..+ Sim 3G Viettel 20GB x 12... ho.lazada.vn/SHGWLi?url=http%3A%2F%2Fww..=&aff_sub3=&aff_sub4=&aff_sub5=&source=
3.200.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...
  • Huawei 3G42W - MB siêu nhanh chuyên dùng cho văn phòng, xe ô tô, xe khách + Sim 3G Viettel 10GB x 12...

Bình luận

Xin chờ giây lát