HSpro-1500, Míc Music wave HSpro-1500

H ã n g s ả n x u ấ t : M U S I C W A V E L o ạ i : M i c r o k h ô n g d â y T ầ n s ố : 5 0 H z - > 1 8 K h z K í c h t h ư ớ c ( m m ) : 5 2 0 x 3 8 0 x 9 0 T r ọ n g l ư ợ n g : 4 , 2 k g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

HSpro-1500, Míc Music wave HSpro-1500
5.200.000₫

Mô tả sản phẩm

H ã n g s ả n x u ấ t : M U S I C W A V E L o ạ i : M i c r o k h ô n g d â y T ầ n s ố : 5 0 H z - > 1 8 K h z K í c h t h ư ớ c ( m m ) : 5 2 0 x 3 8 0 x 9 0 T r ọ n g l ư ợ n g : 4 , 2 k g

  • HSpro-1500, Míc Music wave HSpro-1500
  • HSpro-1500, Míc Music wave HSpro-1500

Bình luận

Xin chờ giây lát