Điện thoại Sony Xperia L1 Dual

Thương hiệu: Sony

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
fptshop.com.vn

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Website: fptshop.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
3.498.000₫ - 4.040.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F304102-htm
3.498.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F308857-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F310237-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F317064-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F301760-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F317544-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F314514-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F314789-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F309787-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F314799-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F307183-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F314788-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F304108-htm
3.685.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F321534-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F318036-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F315875-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F321287-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F322273-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F320969-htm
3.773.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F318007-htm
4.040.000₫
Điện thoại Sony Xperia L1 Dual https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..a-re%2Fsony-xperia-l1-dual%2F318005-htm
4.040.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual
  • Điện thoại Sony Xperia L1 Dual

Bình luận

Xin chờ giây lát