Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)

Thương hiệu: Nokia

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
fptshop.com.vn

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Website: fptshop.com.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F325702-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F326669-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F321522-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F319389-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F325700-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F324306-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F323631-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F319653-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F322315-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F323925-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F323857-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F326282-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F321825-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F323296-htm
319.000₫
Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017) https://fast.accesstrade.com.vn/deep_li..Fnokia-105-single-sim-2017%2F325254-htm
319.000₫

Hình ảnh sản phẩm

  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)
  • Điện thoại Nokia 105 Single Sim (2017)

Bình luận

Xin chờ giây lát