Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19

Thương hiệu: LED

M o d e l : S Q - L D 2 2 1 - S 1 9 C ô n g s u ấ t : 7 W L o ạ i đ è n : B à n G ó c đ ộ s á n g : 1 2 0 đ ộ B ó n g n h ò e : K h ô n g t ạ o Đ i ề u c h ỉ n h á n h s á n g : T h e o ý m u ố n B ả o h à n h : 1 2 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
dienmaycholon.vn

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

Website: dienmaycholon.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
1.099.000₫
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

ĐÈN BÀN LED PANASONIC SQ-LD221-S19
1.390.000₫

Mô tả sản phẩm

M o d e l : S Q - L D 2 2 1 - S 1 9 C ô n g s u ấ t : 7 W L o ạ i đ è n : B à n G ó c đ ộ s á n g : 1 2 0 đ ộ B ó n g n h ò e : K h ô n g t ạ o Đ i ề u c h ỉ n h á n h s á n g : T h e o ý m u ố n B ả o h à n h : 1 2 t h á n g

  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19
  • Đèn Bàn Led PANASONIC SQ-LD221-S19

Bình luận

Xin chờ giây lát