ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132

Thương hiệu: LG

- L o ạ i đ ầ u đ ĩ a : D V D - K ế t n ố i : U S B , C o m p o s i t e - C h u ẩ n h ỗ t r ợ : M P E G - 1 / M P E G - 2 P S . . . - K í c h t h ư ớ c : 2 5 0 x 3 8 x 2 0 3 m m - X u ấ t x ứ : T r u n g Q u ố c - B ả o h à n h : 1 2 t h á n g

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132
599.000₫
ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132 digicity.vn/dan-am-thanh/dau-dia-dvd-lg-dp132.html
599.000₫
ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132 digicity.vn/dau-dia/dau-dia-dvd-lg-dp132.html
599.000₫

Mô tả sản phẩm

- L o ạ i đ ầ u đ ĩ a : D V D - K ế t n ố i : U S B , C o m p o s i t e - C h u ẩ n h ỗ t r ợ : M P E G - 1 / M P E G - 2 P S . . . - K í c h t h ư ớ c : 2 5 0 x 3 8 x 2 0 3 m m - X u ấ t x ứ : T r u n g Q u ố c - B ả o h à n h : 1 2 t h á n g

  • ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132
  • ĐẦU ĐĨA DVD LG DP132

Bình luận

Xin chờ giây lát