Đầu đĩa California Midi-888HD

Thương hiệu: California

Đ i ệ n t h ế s ử d ụ n g : A C 1 1 0 / 2 2 0 V , 5 0 / 6 0 H z C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 3 0 W T r ọ n g l ư ợ n g : 4 K g H ệ m à u : N T S C / P A L / Đ a h ệ Đ ọ c đ ĩ a : C D / H D C D / V C D / S V C D / D V C D / D V D / J P E G / M P 3 / M P 4 Ổ c ứ n g H D D : h ỗ t r ợ d u n g l ư ợ n g đ ế n 5 0 0 G B M à u s ắ c : G o l d , S i l v e r , B l a c k

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Đầu đĩa California Midi-888HD
2.950.000₫

Mô tả sản phẩm

Đ i ệ n t h ế s ử d ụ n g : A C 1 1 0 / 2 2 0 V , 5 0 / 6 0 H z C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 3 0 W T r ọ n g l ư ợ n g : 4 K g H ệ m à u : N T S C / P A L / Đ a h ệ Đ ọ c đ ĩ a : C D / H D C D / V C D / S V C D / D V C D / D V D / J P E G / M P 3 / M P 4 Ổ c ứ n g H D D : h ỗ t r ợ d u n g l ư ợ n g đ ế n 5 0 0 G B M à u s ắ c : G o l d , S i l v e r , B l a c k

  • Đầu đĩa California Midi-888HD
  • Đầu đĩa California Midi-888HD

Bình luận

Xin chờ giây lát