Đầu đĩa California 288A

Thương hiệu: California

- Đ i ệ n t h ế s ử d ụ n g : A C 9 0 – 2 4 0 V , 5 0 / 6 0 H z - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 4 0 W - T r ọ n g l ư ợ n g : 2 . 2 K g - H ệ m à u : N T S C / P A L / Đ a h ệ - Đ ọ c đ ĩ a : C D / H D C D / V C D / S V C D / D V C D / D V D / J P E G / M P 3 / M P 4

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Đầu đĩa California 288A
1.950.000₫

Mô tả sản phẩm

- Đ i ệ n t h ế s ử d ụ n g : A C 9 0 – 2 4 0 V , 5 0 / 6 0 H z - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 4 0 W - T r ọ n g l ư ợ n g : 2 . 2 K g - H ệ m à u : N T S C / P A L / Đ a h ệ - Đ ọ c đ ĩ a : C D / H D C D / V C D / S V C D / D V C D / D V D / J P E G / M P 3 / M P 4

  • Đầu đĩa California 288A
  • Đầu đĩa California 288A

Bình luận

Xin chờ giây lát