Đầu đĩa California 168OK

Thương hiệu: California

- H ã n g s ả n x u ấ t : C A L I F O R N I A - Đ ị n h d ạ n g đ ĩ a c ó t h ể đ ọ c : C D , D V D , M P 3 , M P 4 , V C D , S V C D , A C 3 , J P E G , M P E G - 2 , W A V , H D C D , W M A , W M V - C ổ n g k ế t n ố i â m t h a n h : C o a x i a l , O p t i c a l , 5 . 1 , U S B - C ổ n g k ế t n ố i h ì n h ả n h : S - V i d e o , V / P b / P r , V i d e o c o m p o s i t e - Đ i ệ n t h...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
digicity.vn

digicity.vn

Website: digicity.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Đầu đĩa California 168OK
980.000₫

Mô tả sản phẩm

- H ã n g s ả n x u ấ t : C A L I F O R N I A - Đ ị n h d ạ n g đ ĩ a c ó t h ể đ ọ c : C D , D V D , M P 3 , M P 4 , V C D , S V C D , A C 3 , J P E G , M P E G - 2 , W A V , H D C D , W M A , W M V - C ổ n g k ế t n ố i â m t h a n h : C o a x i a l , O p t i c a l , 5 . 1 , U S B - C ổ n g k ế t n ố i h ì n h ả n h : S - V i d e o , V / P b / P r , V i d e o c o m p o s i t e - Đ i ệ n t h ế s ử d ụ n g : A C 9 0 – 2 4 0 V , 5 0 / 6 0 H z - C ô n g s u ấ t t i ê u t h ụ : 4 0 W - T r ọ n g l ư ợ n g : 2 . 2 K g

  • Đầu đĩa California 168OK
  • Đầu đĩa California 168OK

Bình luận

Xin chờ giây lát