Đầm bé gái Burberry tay lỡ Cuckeokids (10kg - 16kg)

Thương hiệu: Burberry

C h ấ t l i ệ u : V ả i c o t t o n H à n Q u ố c c a o c ấ p , m ề m m ạ i , t h o á n g m á t , k h ô n g g â y k í c h ứ n g d a c h o b é T h i ế t k ế t a y l ỡ t h í c h h ợ p c h o m ù a t h u - đ ô n g , đ ẹ p n h ư n g v ẫ n g i ữ ấ m đ ủ c h o c ơ t h ể S i z e 1 : t ừ 6 - 9 k g , S i z e 2 : t ừ 1 0 - 1 3 k g , S i z e 3 : t ừ 1 4 - 1 6 k g S i z e 4 : t ừ 1 7 - 2 0 k g , S i z e 5...

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
taembe.com

taembe.com

Website: taembe.com
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Đầm bé gái Burberry tay lỡ Cuckeokids (10kg - 16kg)
87.500₫

Mô tả sản phẩm

C h ấ t l i ệ u : V ả i c o t t o n H à n Q u ố c c a o c ấ p , m ề m m ạ i , t h o á n g m á t , k h ô n g g â y k í c h ứ n g d a c h o b é T h i ế t k ế t a y l ỡ t h í c h h ợ p c h o m ù a t h u - đ ô n g , đ ẹ p n h ư n g v ẫ n g i ữ ấ m đ ủ c h o c ơ t h ể S i z e 1 : t ừ 6 - 9 k g , S i z e 2 : t ừ 1 0 - 1 3 k g , S i z e 3 : t ừ 1 4 - 1 6 k g S i z e 4 : t ừ 1 7 - 2 0 k g , S i z e 5 : t ừ 2 1 - 2 5 k g , S i z e 6 : t ừ 2 6 - 3 0 k g L ư u ý : g i ặ t t a y đ ể t ă n g đ ộ b ề n c h o s ả n p h ẩ m , k h ô n g n g â m t r o n g c h ấ t t ẩ y n h ẹ q u á l â u

  • Đầm bé gái Burberry tay lỡ Cuckeokids (10kg - 16kg)

Bình luận

Xin chờ giây lát