C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)

Thương hiệu: C-Rack

Hảng sản xuất: 3C Loại: 42 U Model: 3C-R42B12 Mau sắc: đen Kích thước: 211 x 60 x 120 Tải trọng: 1200

Chi tiết

- Bấm nút "Send to messager" để được hỗ trợ trực tiếp qua messenger:

Nơi bán
Tên sản phẩm
So sánh giá
fam.vn

fam.vn

Website: fam.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE20U-D1200
3.150.000₫ - 7.750.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE20U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE20U-D1200-d13645
3.150.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE20U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE20U-D1200-d13645
3.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE20U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-E-CLASS-p1267/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE20U-D1200-d13645
3.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE27U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE27U-D1200-d13650
3.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD20U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-D-CLASS-p1055/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD20U-D1200-d13644
3.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS20U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS20U-D1200-d13643
3.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS20U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS20U-D1200-d13643
3.900.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD20U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD20U-D1200-d13644
4.100.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD27U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-D-CLASS-p1055/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD27U-D1200-d14135
4.700.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS27U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS27U-D1200-d13651
4.700.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE27U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-E-CLASS-p1267/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE27U-D1200-d13650
4.700.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE27U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE27U-D1200-d13650
4.700.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE36U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE36U-D1200-d11492
4.750.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS32U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS32U-D1200-d13657
4.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS27U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS27U-D1200-d13651
4.900.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS32U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS32U-D1200-d13657
4.914.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE36U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-E-CLASS-p1267/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE36U-D1200-d11492
5.100.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE36U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE36U-D1200-d11492
5.100.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE42U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE42U-D1200-d11485
5.150.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS36U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS36U-D1200-d13661
5.300.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS36U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS36U-D1200-d13661
5.300.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE42U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-E-CLASS-p1267/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE42U-D1200-d11485
5.400.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE42U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE42U-D1200-d11485
5.400.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE45U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE45U-D1200-d11499
5.450.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD45U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-D-CLASS-p1055/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD45U-D1200-d14141
5.450.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE45U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-E-CLASS-p1267/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE45U-D1200-d11499
5.450.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK E-CLASS FE45U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-E-CLASS-FE45U-D1200-d11499
5.450.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS42U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS42U-D1200-d13668
5.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS42U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS42U-D1200-d13668
5.800.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS45U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS45U-D1200-d11980
5.900.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD42U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-D-CLASS-p1055/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD42U-D1200-d13669
5.950.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD27U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD27U-D1200-d14135
6.000.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD36U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-D-CLASS-p1055/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD36U-D1200-d13662
6.750.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD36U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD36U-D1200-d13662
6.750.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD42U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD42U-D1200-d13669
7.000.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK D-CLASS FD45U-D1200 fam.vn/vn/T%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1ng-FAMRA..A0NG-FAMRACK-D-CLASS-FD45U-D1200-d14141
7.150.000₫
TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS FS45U-D1200 fam.vn/vn/FAMRACK-S-CLASS-p1181/T%E1%BB..A0NG-FAMRACK-S-CLASS-FS45U-D1200-d11980
7.750.000₫
maychuchinhhang.vn

maychuchinhhang.vn

Website: maychuchinhhang.vn
Địa chỉ: Chưa cập nhật

Tủ Rack 42U-D1200 - Cánh cửa Mica - Màu trắng
6.290.000₫ - 8.350.000₫
Tủ Rack 42U-D1200 - Cánh cửa Mica - Màu trắng maychuchinhhang.vn/c-rack-42u-d1200-canh-cua-mica-mau-trang/p1198.html
6.290.000₫
Tủ Rack 42U-D1200 - Cánh cửa lưới - Màu trắng maychuchinhhang.vn/c-rack-42u-d1200-canh-cua-luoi-mau-trang/p1196.html
6.290.000₫
Tủ Rack 42U-D1200 - Cánh cửa lưới - Màu đen maychuchinhhang.vn/c-rack-42u-d1200-canh-cua-luoi-mau-den/p1197.html
6.290.000₫
Tủ Rack 42U-D1200 - Cánh cửa Mica - Màu đen maychuchinhhang.vn/c-rack-42u-d1200-canh-cua-mica-mau-den/p1199.html
8.350.000₫
Tủ rack 42U-D1200 maychuchinhhang.vn/tu-rack-42u-d1200/p2481.html
Liên hệ
Tủ rack 42U-800-D1200 maychuchinhhang.vn/tu-rack-42u-800-d1200/p2487.html
Liên hệ
Tủ rack 32U-D1200 maychuchinhhang.vn/tu-rack-32u-d1200/p2474.html
Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hảng sản xuất: 3C

Loại: 42 U

Model: 3C-R42B12

Mau sắc: đen

Kích thước: 211 x 60 x 120

Tải trọng: 1200

  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)
  • C-Rack Cabinet 42U-D1200 Black (3C-R42B12)

Bình luận

Xin chờ giây lát